ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (อ่าน 649 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
ราคา 160,000 บาท

ประกาศ วันที่ 30 มีค.2559
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2016, 10:35:08 am โดย บอย แก่งหลวง »
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่้ากว่า 40 ลิตร)
๑. ชื่อโครงการ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่้ากว่า 40 ลิตร) จ้านวน 2 เครื่อง ของ สสอ.ด่านมะขามเตี้ย อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย จ กาญจนบุรี ให้กับ
1 รพ.สต.บ้านยางเกาะ จ้านวน 1 ตัว
2 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง จ้านวน 1 ตัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดกาญจนบุรี ( โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย )
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000- บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )
๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มีนาคม ๒๕๕9 เป็นเงิน 190,000- บาท
( หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่้ากว่า 40 ลิตร จ้านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 95,000- บาท(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่้ากว่า 40 ลิตร จ้านวน 2 เครื่อง สืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย ดังนี้
๑. บริษัท น้าวิวัฒน์ จ้ากัด www .namwiwat.com
๒. บริษัท เมททอลไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด www .medtaliime international.co.th
๓. หจก.เพอร์เฟค เมดิคอล จ้ากัด http://www.perfect medical.co.th
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑ นางสงวน จันทร์สว่าง นวก. สาธารณสุขช้านาญการ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดาริน แดงเจริญ นวก. สาธารณสุขช้านาญการ กรรมการ
๓. นางประเทือง ประสบดี จพ.สาธารณสุขช้านาญการ กรรมการ
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/

ออฟไลน์ บอย แก่งหลวง

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 530
 • Thanks 100
 • รับและเช่าพระเครื่อง
  • ดูรายละเอียด
  • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้า (AUTOCLAVE)
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
**************************************************
*1. ความต้องการ
เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้า แบบแนวนอนเปิดฝาด้านหน้าห้องนึ่ง สามารถอบนึ่งวัสดุเครื่องมือแพทย์ และมีระบบทาแห้งโดยอัตโนมัติต่อเนื่อง เหมาะสาหรับงาน ในโรงพยาบาล หรือคลินิก มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด
2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้า มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เปิดฝา
ด้านหน้าห้องนึ่ง ภายในห้องนึ่งเป็นรูปทรงกระบอก
2.2 ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2.3 รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.4 มีขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ห้องนึ่ง (Chamber) เป็นรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม.ทาด้วย Stainless
steel เกรดไม่น้อยกว่า 304
3.2 ลักษณะตัวเครื่องภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีขนาดไม่น้อยกว่า 60x47x74 ซ.ม.
(กว้าง x สูง x ลึก)
3.3 ยางขอบประตูเป็นซิลิโคนกันความร้อนสูง
3.4 สามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 121- 132 องศาเซลเซียส
3.5 สามารถปรับเวลาในการฆ่าเชื้อและอบแห้งได้ตั้งแต่ 1 - 60 นาที และมีสัญญาณไฟ
แสดงขั้นตอนการทางานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการทางาน
3.6 มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติเมื่อความดันในห้องนึ่งสูงเกิน
3.7 มีสวิตซ์ยกเลิกการทางาน และปรับความดันเหลือศูนย์ เพื่อหยุดการทางานของเครื่อง
ทันทีเมื่อต้องการ
3.8 มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิภายในห้องนึ่งเกิน และมีวาล์วพิเศษเพื่อถ่ายเทไอน้าเพื่อให้
เกิดไอน้าใหม่ในห้องนึ่งตลอดเวลา
3.9 มีสัญญาณไฟแสดงขั้นตอนการทางานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ช่วงเริ่มการทางาน ช่วงเวลาฆ่า
เชื้อ (Sterile) ช่วงอบแห้ง และมีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทางาน
- 2 -
3.10 มีขดลวดความร้อน 2 ระบบ คือ ขดลวดต้มน้าอยู่ในห้องนึ่ง และขดลวดอบแห้งอยู่รอบ
ห้องนึ่งสามารถทางานต่อเนื่องได้ เนื่องจากใช้ระบบขดลวดแยก และช่วยยืดอายุการ
ใช้งาน
3.11 มีกล่อง Stainless สาหรับใส่ของนึ่ง จานวน 1 ชุด
4. เงื่อนไขเฉพาะ
4.1 หากเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
4.2 หากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
13485:2003 และมาตรฐาน CE
4.3 บริษัทที่นาเสนอหรือบริษัทตัวแทนจาหน่ายจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008 ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2003
และมาตรฐาน CE เนื่องจากทางราชการจะได้เกิดความมั่นใจในการดูแลและการบริการ
หลังการขาย
4.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทาเครื่องหมายพร้อม
ลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
4.5 เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4.6 ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหาผู้ขายต้องรีบดาเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขาย
จะต้องดาเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น
4.7 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยอย่างน้อย 1 ชุด
งานสารสนเทศ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
โทร. 034642102-3,034-642349-50
ชมรม หลวงปู่เหมะ หลวงพ่อเหมะ พระครูเหมะ วัดแก่งหลวง วัดถ้ำฤาษี วัดถ้ำมังกรทองและพระเครื่องในจังหวัดกาญจนบุรี
https://www.facebook.com/groups/1543282102640143/